Sołectwo Dankowice

Przejdź do treści
Dożynki 2023
 
"Chleb - święte słowo w Niebie i na Ziemi":
 
Wierni polskiej tradycji w niedzielę 17 września członkowie zespołu "Dankowianie" uczcili  dożynkowym, dorodnym wieńcem oraz darami z owoców, warzyw i miodu z tegorocznych zbiorów, Święto Plonów w naszej małej ojczyźnie w Dankowicach. W trakcie Mszy Świętej koncelebrowanej przez Księży z naszej parafii,  z udziałem rolników  oraz sołtysa,  pieśniami  sławiliśmy trud rolnika i poświęcony na ołtarzu chleb. Warto przy tej okazji przypomnieć, że chleba w polskich domach nigdy się nie wyrzucało, gdyż zawsze był on symbolem dostatku w rodzinie i pomyślności przez cały rok. Nasze babcie przed ukrojeniem każdego bochenka robiły nożem znak krzyża, a jak kromka upadła na podłogę to się ją całowało. Niech nigdy chleba na naszych stołach nie zabraknie,  ale dzielmy go tak, by każdy był syty i potrafił podzielić się z tymi, którzy go jeszcze  bardziej potrzebują.
/Genowefa Lisewska/


Czy w Dankowicach jest nam potrzebny Dom Przedpogrzebowy?
Życie jest zbyt ciekawe, by na co dzień myśleć o tym, co będzie u jego końca. Zresztą, ten
koniec wydaje się bardzo odległy. Tak bardzo, że rozsądniejszą opcją staje się myślenie o teraźniejszości. Oczywiście, takie myślenie nie jest pozbawione racji, gdyż należy żyć przede wszystkim chwilą obecną. Ale już w średniowieczu powtarzano „Memento Mori” czyli „Pamiętaj o śmierci”. Warto przypomnieć sobie tę prawdę i dziś, zanim życie przypomni ją bardziej boleśnie…
Nasz udział w pogrzebach znajomych sprowadza się do uczestnictwa we mszy pogrzebowej i odprowadzeniu zmarłego na cmentarz. Lecz rodzina i najbliżsi zazwyczaj chcą by pożegnanie trwało dłużej. Zakład pogrzebowy organizujący ceremonię, dostarcza trumnę do kościoła na około godzinę przed mszą, co jest zrozumiałe.
Dom Przedpogrzebowy może zaproponować Rodzinie Zmarłego czuwanie przy trumnie tak długo, jak tego Rodzina pragnie.
Na działce znajdującej się pomiędzy ogrodzeniem kościoła i Domem Nauczyciela mamy lokalizację nadającą się tego typu obiekt.
Funkcjonalność tego obiektu można by rozszerzyć o toalety dla osób uczestniczących w nabożeństwach kościelnych, gdyż niejednokrotnie osoby starsze rezygnują z przyjścia do kościoła ze względu na swoje problemy zdrowotne, zmuszające ich do częstego korzystania z toalety, nie wspominając o małych dzieciach, które muszą „podlewać” krzaczki wokół kościoła.
Wiadomo, że wybudowanie takiego budynku wiąże się z kosztami, lecz w fazie początkowej chcemy się zorientować jaki jest odbiór społeczny takiego zagadnienia. Na załatwianie ewentualnych źródeł finansowania przyjdzie czas.
Prosimy o przekazanie swoich uwag, pomysłów, słów rzeczowej krytyki,  żebyśmy wybrali wariant, który może służyć naszemu społeczeństwu.
Uwagi prosimy kierować: na adres mailowy:amek@bielsko.home.pl, w odpowiedzi na post na Facebooku lub bezpośrednio do członków Rady Sołeckiej i Sołtysa.
Po zebraniu opinii podzielimy się wynikami naszej sondy.

RP
Pasieki w Dankowicach i Starej Wsi - 2023
Koncert Wielkanocny Orkiestry Dętej OSP Dankowice - 16.04.2023
Soliści: Martyna Prochowska, Marek Wadońgel.
 

Krzyż szwedzki …
Mało mamy w naszej wsi śladów przeszłości. Zabytkowy kościółek spłonął w 1896 roku, dziewiętnastowieczną szkołę rozebrano, a drewnianych budynków pozostało jak na lekarstwo. Zachowały się jedynie stare krzyże i kapliczki.
Jeden z krzyży związany jest z wydarzeniami czasów potopu szwedzkiego. W 1655 roku oddział szwedzki przemaszerował przez Brzeszcze. Dzielni Brzeszczanie ruszyli jego śladem i zaatakowali w rejonie dankowickich Potoków. Zapłacili za to, bo Szwedzi wrócili i spalili ich wieś. Miejsce pochówku ofiar tego starcia znaczył krzyż zwany szwedzkim.  Uważano, że znajduje się on nad Dankówką, kilkadziesiąt metrów od stadionu sportowego.
Ja też tak sądziłem do chwili, gdy śp. Kazimierz Kamiński odkrył zapis w notatkach swego dziadka, że w 1866 roku pochowano w owym miejscu Krzyżaków. Słowo Krzyżacy mogło oznaczać  Niemców, a nie braci zakonnych.
W tymże roku miała miejsce wojna prusko-austriacka.  Główne działania wojenne miały miejsce na terenie Czech, ale niespokojne było całe pogranicze austriacko-pruskie.  Austriacy rozmieścili wzdłuż granicy oddziały, których zadaniem była ochrony linii kolejowej i telegraficznej biegnącej z Wiednia do Krakowa. W Kaniowie i Jawiszowicach stacjonował 5 szwadron 1 pułku ułanów hrabiego
Grünne. Do największej bitwy doszło 27 czerwca, gdy oddziały pruskie próbowały zdobyć dworzec w Oświęcimiu. Do mniejszych potyczek dochodziło w różnych  miejscach, bo żołnierze obu stron przekraczali granicę i starali się niepokoić stronę przeciwną.
Jedna z nich miała miejsce w naszej miejscowości. Pruscy żołnierze sforsowali Wisłę lecz zostali zatrzymani.  Poległych żołnierzy pochowano nad Dankówką, a nie na znajdującym się wokół kościoła  cmentarzu parafialnym. Usypany nad mogiłą niewielki kopiec stał się z czasem wręcz niezauważalny. Wieńczący go krzyż również uległ zniszczeniu. Młodzi mieszkańcy wsi nie znają tego miejsca, bo wiodąca niegdyś wzdłuż rzeki ścieżka zarosła, gdyż dzisiaj już nikt z niej nie korzysta.
Gdzie jest zatem „krzyż szwedzki”? Skoro ze Szwedami walczono w „Potokach”, to spoczęli oni nieopodal miejsca bitwy.  Możemy go podziwiać przy skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej i Browarnik.
Oba krzyże są świadectwem wydarzeń sprzed wieków i wymagają konserwacji.  Mamy nadzieję, że znajdą się na to środki.

(tekst - Z.Chmielarczyk)
(zdjęcia - A.Gąsiorek)
RP
Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Dankowicach

Wybór Sołtysa
Norymberczyk Karol  - 193
Grzywa Tadeusz          -  78
Adamowicz Tomasz  -  62

Wybór Rady Sołeckiej
Prochowski Remigiusz  -  176
Faruga Gabriel               -  163
Michałek Przemysław   -  159
Stańko Eugeniusz          -  154
Gawlik Piotr                  -  151
Kozieł Adam                 -  139
Balcarek Sabina             -  119
Tomasiczek Katarzyna   - 118
Markiel Stanisław         -  116
Hoder Krzysztof            -  115
Gembala Piotr                - 110
Kisiel Jan                       -  104
Roczoń Krzysztof          -   79
          
GAZ-SYSTEM - konsultacje społeczne gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim

Fotorelacja ze Spotkania Noworocznego KGW Dankowice
28.01.2023
Fotorelacja z 85 - lecia Koła Pszczelarzy w Starej Wsi
Koncert 27.08.2022 roku
Orkiestra pod dyrekcją Józefa Obstarczyka w składzie:
Matryna Prochowska i Marek Wadoń – soliści
1.      Aleksandra Matlak – flet
2.      Anna Szłapa – flet
3.      Grzegorz Sobik – klarnet
4.      Magdalena Waluś – klarnet
5.      Paweł Bieszczad – klarnet
6.      Krzysztof Jonkisz – trąbka
7.      Adam Bolisęga – trąbka
8.      Grzegorz Norymberczyk – trąbka
9.      Adam Gąsiorek – trąbka
10.  Piotr Zieliński – sax alt
11.  Wojciech Gandor – sax tenor
12.  Aleksander Szlosarczyk – sax tenor
13.  Michał Wesołowski – sax baryton
14.  Sebastian Stoga – waltornia
15.  Rafał Krzempek – tenor
16.  Ryszard Kozak – tenor
17.  Sebastian Jonisz – baryton
18.  Paweł Jonkisz – puzon
19.  Łukasz Norymberczyk – puzon
20.  Wojciech Szlosarczyk – puzon
21.  Bartosz Jonkisz – tuba
22.  Robert Pawlus – tuba
23.  Artur Korczyk – perkusja
24.  Sebastian Sikora – gitara elekt.
25.  Leszek Pochopień – gitara bas

Pliki dźwiękowe do odsłuchania:
Za każdy uśmiech - Martyna Prochowska
O mnie się nie martw - Martyna Prochowska
New York, New York - Marek Wadoń
Nocne łzy - instrumental - solo Krzysztof Jonkisz
Sex Apeal - Martyna Prochowska
Simply The Best - Martyna Prochowska
Najwięcej witaminy - Marek Wadoń
Y.M.C.A. - Martyna Prochowska
Zawsze gdzieś czeka ktoś - Martyna Prochowska
Original Dixieland - instrumental
Parostatek - Marek Wadoń
BIS

Konsultacje społeczne statutu Sołectwa Dankowice.

W załączniku projekt Statutu Sołectwa Dankowice, do zapoznania się mieszkańców z proponowanymi zmianami. Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać w formie pisemnych uwag do Urzęu Gminy w Wilamowicach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@wilamowice.pl i za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Termin konsultacji do dnia 20 grudnia 2021 r.
Fotorelacja z obchodów 50 - lecia oddania do użytku budynku
Szkoły Podstawowej w Dankowicach i otwarcia „Zielonej Pracowni”
Spotkanie z Justyną Iskrzycką - brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
Świetlica LKS Pasjonat Dankowice 12.08.2021 r.
DOŻYNKI - DANKOWICE 2019
WIOSENNO - WIELKANOCNE SPOTKANIE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
W DANKOWICACH
W dniu 9 kwietnia 2019 roku w naszym przedszkolu odbyło się „Wiosenno-wielkanocne” spotkanie. Uroczystość przedszkolną swoją obecnością zaszczycili Goście:
Sekretarz Gminy Wilamowice - Andrzej Kołtun
Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Stanisława Kudłacik
Kierownik ZOSiP - Bożena Sobocińska
Dyrektor ZSP w Starej Wsi – Genowefa Lisewska
Sołtys Starej Wsi - Edyta Nycz
Sołtys Dankowic - Tadeusz Grzywa
Radni Dankowic: Pani Agata Wróblewska, Pan Stanisław Faruga
Radny Starej Wsi: Pan Jerzy Norymberczyk
Prezes Klubu Nauczyciela - Maria Berezowska
Przewodnicząca KGW w Dankowicach –Pani Aniela Stańko
oraz Pan Remigiusz Prochowski
 
Wicedyrektor ZSP w Starej Wsi-Pani Dorota Ćwiertnia powitała przybyłych Gości, zapraszając na występy artystyczne  najmłodszych przedszkolaków .
W pięknej scenografii, wiosennym klimacie przedszkolaki zaprezentowały umiejętności taneczne wokalne i recytatorskie. Dzieci wykazały swoją spontaniczność, radość wspólnego występu, a co najważniejsze małych artystów  bardziej opanował uśmiech na twarzy, niż trema.
Po części artystycznej przedszkolaki wręczyły Gościom przygotowane upominki z życzeniami kolorowej wiosny i radosnych Świąt Wielkanocnych.
Na zakończenie spotkania Goście zaproszeni zostali do zwiedzenia wiosennych wystaw prac dzieci, poznania warunków lokalowych, wyposażenia przedszkola, a także do zobaczenia historii działalności placówki zawartej w uzupełnianych co roku w nowe wydarzenia, tablach, zdjęciach i kronikach przedszkola.
Uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za skorzystanie z zaproszenia, a wszystkim czytelnikom życzymy w imieniu Dyrekcji, przedszkolaków i personelu przedszkola Spokojnych i Wesołych Świąt Wielkanocnych
                                       Karolina Czekaj
                                                       Angelika Gościk
                                                                       Marlena Nikiel
                                                                                   Justyna Pucka
                                                                                              Wioletta Wrobel
 
WYBORY SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

Na Zebraniu Wiejskim w dniu 17.02.2019 dokonano wyboru Sołtysa Dankowic, którym został Tadeusz Grzywa.
Wybrano również Radę Sołecką w składzie:
Remigiusz Prochowski
Zdzisław Sordyl
Adam Kozieł
Stanisław Markiel
Piotr Kozieł
Eugeniusz Stańko
Andrzej Perlik
Przemysław Michałek
Gabriel Faruga

Noworoczne Spotkanie w Dankowicach
Okres świąt Bożego Narodzenia to czas roku najpiękniejszy, bajkowy  - święta kojarzą nam się z dobrocią, miłością, wybaczaniem i wspólnym składaniu sobie życzeń.
W sobotę 12 stycznia 2019 r. wspólnym odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy” członkinie Koła Gospodyń w Dankowicach rozpoczęły  Spotkanie Noworoczne.
W spotkaniu uczestniczyły członkinie wraz mężami, zaproszeni goście z panem Burmistrzem Marianem Trelą i Dyrektorem MGOK Aleksandrem Nowakiem na czele. Obecni byli przedstawiciele wszystkich organizacji, Radni oraz Sołtys pan Tadeusz Grzywa wraz z członkami Rady Sołeckiej.
Odwiedziły nas także przedstawicielki Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, a konkretnie zaprzyjaźnionego z nami Domu Dziennego Pobytu. Zespół „Dankowianie” od wielu już lat odwiedza pensonariuszy  tego ośrodka , więc mieliśmy możliwość podziękować Paniom za zawsze serdeczne przyjęcie nas u nich.
Zespół „Dankowianie” umilał nam spotkanie, najpierw koncertem kolęd, a później wesołymi piosenkami.
Było miło, smacznie i skocznie.
Zabawiał nas i do tańca przygrywał uśmiechnięty pan Sebastian.
Zdjęcia wykonywał z bliska i daleka - niezawodny pan Remek Prochowski.
Panu Remigiuszowi dziękujemy także serdecznie za nagranie Koncertu  Kolęd zespołu „Dankowianie” w Kościele Parafialnym w Dankowicach w niedzielę 13 stycznia 2019 r.

Galeria zdjęć

„ TAKIE BĘDĄ RZECZYPOSPOLITE JAK ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE”
–te słowa,  jakże ponadczasowe znalazły swoją aktualność w wydarzeniu , jakie miało miejsce 30.10.2018 roku .W tym dniu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Wsi odbył się   I GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PRZEDSZKOLAKÓW , którego organizatorem było   Przedszkole Publiczne w Dankowicach.
Przegląd zatytułowaliśmy :  
„ KTO TY JESTEŚ ? POLAK MAŁY „Przyświecał nam cel bardzo podniosły - włączenie się wszystkich przedszkoli Gminy Wilamowice w  uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości , podkreślenie   udziału przedszkoli , wychowania przedszkolnego ,zaangażowania nauczycielek w pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju , budowanie  tożsamości ,  kształtowanie więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z Ojczyzną, jej historią, tradycją i wartościami, wpajanie u najmłodszych Polaków szacunku do polskich symboli narodowych , popularyzowaniu wśród przedszkolaków pieśni i tańców związanych z polską kulturą i tradycją.

Galeria zdjęć
Fotorelacja z mszy dożynkowej 26.08.2018
(foto: S.Faruga)
Kolędowanie w Dankowicach

Galeria zdjęć


Foto: RP
„Nasze prawa – ważna sprawa!”
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach

„Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały” – fraza ta wypowiedziana przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka jest nadal aktualna i nie zmieniła się pomimo upływu lat. Przecież każdy dorosły był kiedyś dzieckiem, bawił się, uczył, odkrywał, stopniowo wzrastał w społeczeństwie. Wielu może spierać się z tym zdaniem tłumacząc, że dziecko nie jest pełnoprawnym człowiekiem, że nie może decydować samo o sobie. Jest w tym ziarenko prawdy, jednakże nie możemy zapominać o tym, że mały człowiek to też CZŁOWIEK, który posiada swoje prawa, a także i obowiązki.

Galeria zdjęć
„CZAS NA PRZEDSZKOLAKÓW W DANKOWICACH:
„Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem. To, czego nie zrobimy dla dzieci, dla wychowania przedszkolnego, nie zrobimy już nigdy ...” doc. dr Maria Kielar
W Przedszkolu Publicznym w Dankowicach w okresie od 01.08.2016 roku do 31.12.2017 r. realizowany jest projekt unijny „Czas na Przedszkolaków w Dankowicach”. Projekt zakładał: utworzenie 32 dodatkowych miejsc dla przedszkolaków, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

Galeria zdjęć
Fotorelacja
70 lat KGW w Dankowicach - 14.10.2017
ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW – PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W DANKOWICACH
Na tworzenie korzystnych dla rozwoju dziecka pedagogicznych relacji przedszkola i rodziny wpływa tworzenie partnerskich relacji międzyludzkich, świadomość ich znaczenia dla każdej strony, wzajemne poznawanie oczekiwań, poziom zaangażowania
i odpowiedzialności. Wpływ rodziny i przedszkola na wszechstronny rozwój dziecka będzie tym korzystniejszy, im bliższe kontakty nawiążą między sobą rodzice i dzieci. Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka , stąd konieczność ujednolicenia oddziaływać wychowawczych przedszkola i domu .

Galeria zdjęć
Fotorelacja ze spotkania zespołów regionalnych - Dankowice 25.02.2017 r.
Fotorelacja z otwarcia nowej części Przedszkola w Dankowicach
„NOWE MIEJSCA DLA PRZEDSZKOLAKÓW W PRZEDSZKOLU W DANKOWICACH"
Od początku 2017 roku w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach funkcjonują dwa nowe oddziały przedszkolne powstałe w ramach inwestycji - Rozbudowa przedszkola, zrealizowanej przez Gminę Wilamowice. Dotychczasowe coroczne problemy braku odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolu zostały rozwiązane .W chwili obecnej z nowych miejsc przedszkolnych korzysta 30 dzieci . Docelowo 40 miejsc w nowopowstałych oddziałach powinno zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Dankowic jak i Starej Wsi, gdyż Przedszkole w Dankowicach wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi.

PROTOKÓŁ z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dankowice.
W dniu 18 września 2016 roku odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dankowice, zwołane przez Sołtysa Wsi Dankowice.
W zebraniu uczestniczyło 43 mieszkańców Sołectwa (lista obecności stanowiąca Załącznik Nr 1 została dołączona do protokołu).
O zwołaniu Zebrania Wiejskiego na dzień 18.09. br. mieszkańcy Sołectwa Dankowice zostali powiadomieni przez Sołtysa w formie zawiadomień umieszczonych w miejscach publicznych zwyczajowo przyjętych dla tego rodzaju spraw, na stronie internetowej Sołectwa oraz zostało odczytane na prośbę Sołtysa w kościele parafialnym, w terminie określonym w § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa Dankowice.
Czas na przedszkolaków w Dankowicach
W Przedszkolu Publicznym w Dankowicach z dniem 01.08.2016 r. rozpoczęła się realizacja projektu) „Czas na przedszkolaków w Dankowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny ) Głównym celem jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Dankowicach. Realizacja projektu będzie skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod organ prowadzący- Gminę Wilamowice z 451 miejsc do 483 w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.


Fotogaleria z uroczystości dożynkowych - Dankowice 2016
(fot. Martyna Prochowska)
Protokół z zebrania wiejskiego wsi Dankowice w dniu 03.07.2016
Obecni: Burmistrz Gminy Wilamowice Pan Marian Trela, Pan Senator RP Andrzej Kamiński, Przewodniczący Rady Gminy Wilamowice Pan Stanisław Nycz, Sołtys Wsi Dankowice Pan Tadeusz Grzywa, Radny Gminny Wsi Dankowice Pan Andrzej Sadlok oraz członkowie Rady Sołeckiej : Panowie: R. Prochowski, A. Gąsiorek, P. Kamiński, A. Perlik oraz mieszkańcy Dankowic wg listy obecności.
Zebranie zaplanowane w I terminie na godzinę 9:00 ze względu na niewystarczającą frekwencje (tj. 80 osób) odbyło się w drugim terminie, czyli o godzinie 9:15.


Protokół zebrania Rady w dniu 01.07.2016
Obecni: Pan sołtys T. Grzywa, członkowie Rady (4/8): R. Prochowski, A. Gąsiorek, P. Kamiński, A. Perlik, radni gminni: A. Sadlok
Rada zwołana przed zebraniem wiejskim w dniu 03.07.2016
Poruszone sprawy:
1. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z mającym się odbyć zebraniem wiejskim w dniu 03.07.2016
2. Zwrócenie się z oficjalnym pismem do Urzędu Gminy .....

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Dankowic z dnia 30.05.2016r.
Obecni: sołtys p. T. Grzywa, radny gminny p. A. Sadlok, członkowie Rady Sołeckiej w liczbie 8/9 (z powodu rezygnacji z Rady pana Tadeusza Kozieła)

Dnia 30 maja 2016 odbyło się zebrania Rady Sołeckiej naszej miejscowości na które to zebranie był zaproszony pan burmistrz Marian Trela, który niestety z powodu choroby nie mógł się pojawić.
Na zebraniu pomimo nieobecności pana burmistrza omówiono kilka kwestii. 

Wróć do spisu treści