Informacje o wsi - Sołectwo Dankowice

Przejdź do treści

Informacje o wsi

Wieś Dankowice położona jest na prawym brzegu Górnej Wisły w Dolinie Dankówki. Przez jej centrum przebiega szosa łącząca Oświęcim z Czechowicami-Dziedzicami oraz z Bielskiem-Białą. Sołectwo to ma również linię kolejową łączącą Kraków z granicą państwa Zebrzydowicami.
Pierwsza udokumentowana wzmianka o miejscowości ,,Damcowicz” pochodzi z 1326 r. z Archiwum Watykańskiego z wykazu świętopietrza, czyli daniny płaconej przez rządców parafii na rzecz papieża.
Wieś ta była posiadłością szlachecką i należała do księstwa oświęcimsko-zatorskiego. Już za panowania Kazimierza Jagiellończyka wieś otrzymała przywilej na tzw. rybniki (stawy). Od tego czasu słynie z hodowli karpia. W XVI wieku rozwijał się tu silnie ruch reformatorski głównie za sprawą ówczesnych właścicieli wsi - Myszkowskich. Na łono kościoła rzymsko-katolickiego wieś przywracały w XVII i XVIII stuleciu rody Szwarcenbergów  - Czerny z Witowic oraz Małachowskich z Wielunia. W czasie zaborów Dankowice znalazły się w administracji austriackiej, a posiadłości ziemskie i dworskie przeszły w ręce spolszczonego rodu książęcego Habsburgów linii żywieckiej. Dankowice słynęły wtedy z produkcji wyśmienitych serów szwajcarskich. Na początku dwudziestego wieku po odzyskaniu niepodległości działała tu w jednym z dworów filia Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie prowadząca badania nad intensyfikacją hodowli karpia. Okres międzywojenny to silny rozwój działalności kulturalnej i sportowej mieszkańców wynikający z konkurencji pomiędzy zwolennikami ideologii komunistycznej, a ludowcami współpracującymi z ruchem strzeleckim. Podczas II wojny światowej istniał w okolicy silny ośrodek działalności konspiracyjnej. Po drugiej wojnie światowej na fali ideologii socjalizmu Dankowice stają się awangardą Polski Ludowej. Powstaje tu jedna z pierwszych wzorcowych spółdzielni produkcyjnych.
Mieszkańcy sołectwa Dankowice znajdują zatrudnienie głównie w ośrodkach przemysłowych w Brzeszczach, Oświęcimiu, Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Spora część ludności utrzymuje się z działalności rolniczej, pracując dodatkowo w miejscowych zakładach rzemieślniczych oraz w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Główne gałęzie produkcji rolniczej na terenie Dankowic to hodowla karpia, uprawa rzepaku i zbóż oraz truskawek. Na terenie wsi nie ma zlokalizowanych zakładów przemysłowych. Istnieje tu kilka zakładów rzemieślniczych głównie kamieniarskich i ogólnousługowych oraz firmy świadczące usługi w zakresie budownictwa. Dobrze rozbudowana sieć sklepów i hurtownia materiałów budowlanych stwarza wystarczające warunki zaopatrzeniowe zarówno dla mieszkańców jak i funkcjonujących tu zakładów rzemieślniczych.


Wróć do spisu treści