Sołectwo Dankowice

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
Protokół z zebrania wiejskiego wsi Dankowice w dniu 03.07.2016
Obecni: Burmistrz Gminy Wilamowice Pan Marian Trela, Pan Senator RP Andrzej Kamiński, Przewodniczący Rady Gminy Wilamowice Pan Stanisław Nycz, Sołtys Wsi Dankowice Pan Tadeusz Grzywa, Radny Gminny Wsi Dankowice Pan Andrzej Sadlok oraz członkowie Rady Sołeckiej : Panowie: R. Prochowski, A. Gąsiorek, P. Kamiński, A. Perlik oraz mieszkańcy Dankowic wg listy obecności.
Zebranie zaplanowane w I terminie na godzinę 9:00 ze względu na niewystarczającą frekwencje (tj. 80 osób) odbyło się w drugim terminie, czyli o godzinie 9:15.


 
Protokół zebrania Rady w dniu 01.07.2016
Obecni: Pan sołtys T. Grzywa, członkowie Rady (4/8): R. Prochowski, A. Gąsiorek, P. Kamiński, A. Perlik, radni gminni: A. Sadlok
Rada zwołana przed zebraniem wiejskim w dniu 03.07.2016
Poruszone sprawy:
1. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z mającym się odbyć zebraniem wiejskim w dniu 03.07.2016
2. Zwrócenie się z oficjalnym pismem do Urzędu Gminy .....

 
 
 
 
 
Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Dankowic z dnia 30.05.2016r.
Obecni: sołtys p. T. Grzywa, radny gminny p. A. Sadlok, członkowie Rady Sołeckiej w liczbie 8/9 (z powodu rezygnacji z Rady pana Tadeusza Kozieła)

Dnia 30 maja 2016 odbyło się zebrania Rady Sołeckiej naszej miejscowości na które to zebranie był zaproszony pan burmistrz Marian Trela, który niestety z powodu choroby nie mógł się pojawić.
Na zebraniu pomimo nieobecności pana burmistrza omówiono kilka kwestii. 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego